One Day Trip เกาะไหง+เกาะยา

  • 09.00 น.            พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือปากเมง
  • 09.30  น.           ลงเรือทัวร์(จอยทัวร์)มุ่งหน้าสู่เกาะยา ชมความสวยงามของปะการังอันสมบูรณ์
  • 10.30 น.            มุ่งหน้าสู่เกาะไหง ตื่นเต้นกับการดำน้ำดูปะการัง ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำบนหาดส่วนตัวบนเกาะไหงรีสอร์ทพร้อมบริการเรือแคนนูเพื่อความสนุกสนาน
  • 12.00  น.           อิ่มอร่อยกับอาหารมือเที่ยง (บุฟเฟ่ต์) เพลิดเพลินกับหาดทรายขาว น้ำใส เกาะไหงรีสอร์ท
  • 16.30  น.          นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากเมง
  • อัตราค่าบริการ: 750 บาท/ท่าน
  • ***ราคานี้รวม  เรือนำเที่ยว,อาหาร 1 มื้อ, อุปกรณ์ดำน้ำ ,  มัคคุเทศก์,ประกันภัยการเดินทาง , ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ( เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
  • ***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพดินฟ้าอากาศและความเหมาะสม***

ใส่ความเห็น