วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

One Day Tour เกาะไหง+เกาะยา

09.00น. ลูกค้าพร้อมกัน ณ บริษัทจาระวีทัวร์

09.30น. ลูกค้าพร้อมกันที่ท่าเรือเพื่อลงเรือทัวร์มุ่งหน้าสู่เกาะยา ชมความสวยงามของปะการังอันสมบูรณ์

10.30น. มุ่งหน้าสู่เกาะไหง ตื่นเต้นกับการดำน้ำดูปะการัง ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำบนหาดส่วนตัวบนเกาะไหงรีสอร์ท

12.00  น.อิ่มอร่อยกับอาหารมือเที่ยงแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นและสนุกกับการพายเรือเคนนูและ เพลิดเพลินกับหาดทรายขาว น้ำใส ณ บริเวณเกาะไหงรีสอร์ท

15.30  น. นำท่านเดินทางกลับท่าเรือปากเมงโดยสวัสดิภาพ

 อัตราค่าบริการ เรือทัวร์  ผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท เด็กท่านละ 500 บาท

  • เรือนำเที่ยว 1 วัน
  • อาหารเที่ยงบุฟเฟต์ 1 มื้อ
  • อาหารว่าง 1  มื้อ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ( เฉพาะคนไทยเท่านั้น )