วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

One Day Tour เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน+เกาะม้า (Speed Boat)

One Day Trip Koh Rok Nok-Koh Rok Nai+ Koh Ma

Charming of Andaman Sea

One Day Trip เกาะรอกนอก เกาะรอกใน+เกาะม้า

09.00 น.             พร้อมกัน ณ. บริษัท จาระวีทัวร์ (ท่าเทียบเรือปากเมง)

09.30 น.             เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะรอกนอก-ใน ชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ดำน้ำดูปะการังหลากสีสันสนุกสนานกับฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาการ์ตูนดาราแห่งท้องทะเล

12.30 น.             รับประทานอาหารเที่ยง (บุฟเฟ่ต์)  บนชายหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายเกาะรอกนอก-ใน หลังจากนั้นดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะรอกนอก-ใน  ประมาณ 3 จุด คืออ่าวม่านไทรอ่าวหินงาม และแหลมหลักเขต

15.00 น.             เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะม้า ซึ่งถือเป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่สวยที่สุดของทะเลตรัง สามารถชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง  สีชมพู และอีกมากมาย

17.00 น.             ถึงท่าเทียบเรือปากเมงโดยสวัสดิภาพ

09.00am     Get your self ready at Jaravee Tour (Pakmeng Peir)

09.30 am.    Leaving  to Koh  Rok  Nok – koh Rok Nai ,enjoy with whitely sandy , transparent water ,and beautiful nature. Snorkeling many  colorful  coral  reef  And enjoy with many fishes, especially cartoon fishes, a star of sea.

12.30 am.    Buffet lunch at Koh Rok Nok and relax on the beach. At here we have  snorkeling around the areas of Koh Rok Nok – Koh Rok Nai about 3 stops.

04.30 pm.    Arriving at Pakmeng Pier and transfer back to Hotel safety

 

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ 1750 บาท

อัตรานี้รวม

รถรับส่งที่พักในเมืองตรัง

เรือ speedboat ตามโปรแกรม

อาหารเที่ยง บุปเฟ่ห์ริมหาดเกาะรอก

น้ำดื่ม อาหารว่าง

อุปกรณ์ snorkeling

ค่าธรรมเนียมทุกอย่าง